en-UStr-TR
Language
Search
× Search


YAGA Hakkında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti tarafından kurulan Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı YAGA, Kuzey Kıbrıs’da yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların işlemlerini tek elden tamamlayacakları bir merkez olmak hedefindedir.

 

Vizyonumuz, Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ve toplumun artan yaşam standardına katkı koymaktır.

 

Yatırım danışmanları, yatırımcılara ülkede uygulanan teşvikler, sektörlere özgü bilgiler, yatırım iklimi ve yasal altyapı ile ilgili  bilgileri içeren danışmanlık servisi sunmaktadırlar.  Ayrıca YAGA, yatırımcılara arazi ve yatırım teşviklerinin sağlanmasında ve işe başlama, onay, lisans alma işlemlerinde aracılık  etmektedir. 

 

YAGA, yatırım yeri/ülkesi arayışında olan ve Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmayı öngören şirketlerin tesbitini yapmaktadır. Bu aşamada YAGA, şirketlerin öngörülerinin yatırıma dönüştürülmesi çalışmaları yaparak projelerini ülkemizde gerçekleştirmelerini teşvik etmektedir. Buna ilave olarak, yatırım ikliminin gelişmesi konusunda çalışmalar ve savunuculuk yapmak da YAGA’nın önemli faaliyetleri arasındadır. Yatırımlar ve işletmeler için rekabetçi bir yer/ülke olan Kuzey Kıbrıs’a yatırımları çekmek için tanıtım yapmak YAGA’nın diğer bir ana misyonudur.

 

Ayrıca 25.09.2018 tarihli ve TE(K-I)1129-2018 no.lu Bakanlar Kurulu kararı ile KOBİGEM’e verilen görevlerin Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2019 Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı
Back To Top