Search

Ebru Kaptan SERTOĞLU

1990 yılında Kansas’ta Leavenworth Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 1996 yılında tamamladı. 2000 yılında ise yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlamıştır. Halen 2011 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde başlamış olduğu Politik Ekonomi Doktora Programı kapsamında ‘Ekonomik Güvenlikleştirme ve KKTC’ üzerine doktora tezi çalışmasını sürdürmektedir. ABD, İngiltere ve İsrail gibi ülkelerde ekonomik kalkınma, girişimcilik, KOBİ destek programlarının geliştirilmesi gibi alanlarda çeşitli eğitimler almıştır.

Profesyonel kariyerine 1996 yılında Ankara’daki Türkiye Halk Bankası’nda Ar-ge Bölümü Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Halk Bankası tecrübesi süresince; 2000-2003 yılları arasında Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Danışmanı; 2003-2005 yılları arasında Organizasyon Daire Başkanlığı – Rasyonalizasyon ve Koordinasyon Müdür Yardımcısı; 2005-2006 yılları arasında Tanıtım ve Pazarlama Daire Başkanlığı- Ürün Geliştirme Bölüm Müdürü; 2006-2008 yıllarında ise Gazimağusa Şubesi- Müdür Muavini olarak görev yapmıştır. Ayrıca bu dönemde TC Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ‘Kamu Bankaları Yeniden Yapılandırma Komitesi’ üyesi; TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) “Bölgesel Kalkınma Projesi” ekibi üyesi; Geliştirme ve Bölgesel Kalkınma Projesi Danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda görev almıştır.

2008 yılında KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda başlayan kamu sektörü tecrübesinden sonra 2009 yılında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde KOBİ Geliştirme Merkezi’nin kurulması ve sistemin oluşturulmasını sağlamıştır. KOBİGEM Koordinatörlüğü süresince; iç yatırımcılara yönelik KOBİ yatırım dünyasını şekillendirecek, ileriye taşıyacak programların geliştirilebilmesi için teknik ve finansal destek programlarının oluşturulması; KOBİ Veri Bankası’nın oluşturulması; Proje Geliştirme, İş kurma süreçleri, KKTC’de var olan destek programları, Strateji Geliştirme, Proje Yönetimi gibi konularda eğitim programlarının hazırlanması; AB Hibe Programlarının planlanmasına destek ve değerlendirme aşamasında komite üyesi; ara bölgede gerçekleşen Ad-Hoc Komite, EBRD ve Dünya Bankası’nın ilgili komite toplantılarında reel sektör temsilcisi; KKTC Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Stratejisi’nin oluşturulması; KKTC’de yürütülen programlar bağlamında Ebru Kaptan Sertoğlu, KOBİ’lere yönelik finansman programlarının planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi, Sanayide Rekabet Gücünün Artırılması, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma Hibe Programlarının usul ve esaslarının hazırlanması, hayata geçirilmesi ve izlemesi; TC KOSGEB, Esnaf Zanaatkarlar Merkez Birliği ve TC Yatırım & Kalkınma Ajansları ile işbirliği protokollerinin hazırlanması ve imzalanması ve yürütülmesi gibi programları kurgulayıp hayata geçilmesinde katkı sağlamıştır.

2018 Ekim ayında atanmış olduğu Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü olarak halen profesyonel hayatını sürdürmektedir.

Back To Top