Search

Coğrafi Konum ve Nüfus
 

Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, üç kıtanın ticaret yollarının kesiştiği Doğu Akdeniz’de yer almaktadır. Adanın toplam yüzölçümü 9,251 kilometre kare olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yüzölçümü 3,242 kilometre karedir. Kıbrıs adasının en yakın komşusu, 65 km kuzeyinde yer alan Türkiye’dir. Ada ayrıca, Suriye’nin 100 km batısında, Mısır’ın da 420 km kuzeyinde yer almaktadır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2011 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre dejure nüfus (ikamet eden) 286,257 kişidir. Devlet Planlama Örgütü tarafından tespit edilen 2018 projeksiyon (tahmini) nüfus ise 372,486 kişidir.

Başkent Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük kentidir. Deniz kıyısında yer alan, Gazimağusa, İskele ve Girne de diğer önemli kentlerdir. Güzelyurt ve Lefke ise geniş narenciye bahçeleri ile ünlü iki şehirdir.

 

İklim

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tipik Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü, yazların sıcak ve kurak, kışların ılık geçtiği bir ülkedir. Yağışların büyük bölümü Kasım - Mart döneminde düşmektedir. En soğuk ay olan Ocak’ta en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ortalama 6ºC ve 16ºC’dir. En sıcak ay olan Ağustos’ta ise en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ortalama 21ºC ve 35ºC dolaylarında olmaktadır.

 

Zaman Dilimi

 

GMT + 2

 

Lisan 

 

Kıbrıslı Türklerin anadili Türkçedir. İngilizce dili  ise yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkenin resmi dini İslam ve nüfusun %99’u Müslüman’dır.

 

Trafik

 

Trafik, sol şeritten akmaktadır.

 

Havalimanları

 

KKTC'ye yapılan uçuşlar, Lefkoşa’nın 12 km doğusunda bulunan Ercan Havalimanından  yapılmaktadır. Doğu’da bulunan Geçitkale Havalimanı zaman zaman alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu Havalimanlarına ilave olarak  yakın olması nedeni ile Larnaka Havalimanı da kullanılabilmektedir.

 

İletişim

 

Uluslararası arama kodu +90 dır. Şehirlerde, kasabalarda bulunan internet kafelerden ve birçok turizm tesisinden internete erişim sağlanabilmektedir.

 

Para ve Banka

 

KKTC’nde resmi para birimi Türk Lirası’dır (TL). Gerçek ve tüzel kişilerin döviz bulundurması, dövizle tasarruf yapması, dövizi bir mübadele aracı olarak kullanması ve ödeme emri ve akitlerindeki rakamları döviz ile ifade etmesi serbesttir.

KKTC’ndeki resmi işlemlerde esas alınacak kurlar Merkez Bankası’nca günlük olarak belirlenmekte ve hem Bankanın web sitesinde hem de Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan edilmektedir. Bankalar, döviz büroları ve Merkez Bankası, kendi işlemleri maksadıyla döviz alış ve satış kurlarını serbestçe belirlemektedir.

KKTC’nde gelişmiş bir bankacılık sistemi vardır. Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası’na ek olarak hem Ticari Banka hem de Uluslararası Bankacılık Birimi (IBU) hizmetleri verilmektedir. Bankalar, döviz bulundurmak, ithalat ve ihracat işlemlerinde aracı kurum olarak faaliyet göstermek, döviz mevduatı kabul etmek, döviz alım-satımı yapmak, döviz ödemeli bono satışında aracılık yapmak, döviz olarak kredi vermek, para ve döviz piyasalarına aktif olarak katılmak, uluslararası bankacılık kurallarına uygun her türlü işlemi döviz ile yapmakta serbesttirler.

 

Politik Sistem

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok partili demokrasi uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı, devletin başıdır ve beş yılda bir genel seçim ile seçilmektedir. Yasama yetkisi 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi tarafından yürütülmektedir. Ülkede yürütme yetkisi ise, Cumhurbaşkanı tarafından atanan, Başbakan’ın yönetiminde oluşturulan Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Milletvekilliği genel seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır.

 

Yatırım Politikası

 

KKTC yatırım politikasının temel amacı, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, ekonominin rekabet gücünü yükseltmek, potansiyel kaynakları harekete geçirmek, özel teşebbüsün ekonomideki etkinliğini artırmak ve yabancı sermayeyi ülkede yatırım yapmaya özendirmektir.

Kalkınma politikası gereğince KKTC, ihracata yönelik sanayileri tercih etme yaklaşımını benimsemiştir. İç piyasanın küçüklüğünden dolayı yatırım politikası, mal ve hizmetlerin ihracına yöneliktir. Modern teknoloji, teknik bilgi, yeni üretim tekniklerinin KKTC’ye transferini kolaylaştıran ve en fazla katma değer sağlayacak projelere öncelik verilmektedir. Yatırımcılar tarafından önerilen her proje kendi değerleri üzerinden dikkate alınmaktadır.

Yabancı ve yerel firmalar arasında ortak girişim şeklindeki yatırımların etkin bir şekilde desteklendiği KKTC’nde yabancı yatırımcılara mülkiyet haklarının tam olarak korunmasını da içeren pek çok avantaj ve teşvikler sunulmaktadır. KKTC’de, özel mülkiyet haklarının vatandaşlar ve yabancı uyruklular arasında hiçbir fark gözetilmeden garanti edilmesi, Anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Back To Top