Search

Kuzey Kıbrıs, mal ve hizmet üretim sektörlerindeki tüm yatırımları büyük bir memnuniyetle karşılamaktadır. YAGA, ekonomide üretimi, istihdamı, ihracatı artıran ve yeni teknoloji kullanımını getiren tüm yatırımlara önem ve öncelik vermekte ve destek olmaktadır. Kaynakları ve mukayeseli üstünlüğü ile Kuzey Kıbrıs, büyüme potansiyeli içeren pek çok sektörde yatırımcılara ve ihracatçılara ilginç, zorlu ve fırsatlarla dolu imkanlar sunmaktadır. Sektörel istatistikler, global gelişmeler ve iyi uygulama örnekleri prensipleri ile uyumlu olan çeşitli çalışmalardaki bulgular çerçevesinde oluşturulan YAGA Yatırım Yönlendirme ve Tanıtım Stratejisi, ülkede önemli büyüme potansiyeline sahip ve yatırımcıların ilgisini çeken sektörleri ortaya koymuştur. YAGA, yüksek mukayeseli üstünlük potansiyeli olan ve yatırım tanıtım ve geliştirme faaliyetlerinde dikkate aldığı bu sektörleri hassasiyetle belirlemiştir. Kuruluş yasasında belirtildiği üzere YAGA’nın, adanın kısıtlı kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve çevre değerlerinin korunmasını gözeten yatırım alanları çalışmaları yapması beklenmektedir.

 

Turizm (özellikli, özgün, uzmanlaşılmış,sezon dışı)

Özel İlgi Turizmi

Son zamanlarda Dünya turizmindeki yüksek beklentiler ve çeşitlilik sunma ihtiyacı Turizm sektörünü daha zorlu ve rekabetci bir konuma getirmiştir. Yatırım alanları yaratılması üzerine çalışmalar yapan YAGA, değişim ihtiyacının ve turistlerin değişen taleplerine cevap vermenin öneminin farkındadır. Bu itibarla, yatırım fırsatlarının çeşitlendirilmesi ve mevcut kitle turizmi yatırımlarının yanında önemli düzeyde özel ilgi turizmi konsepti taşıyan yatırımların da devreye alınması ile turizm sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanacağı tesbit edilmiştir. Çok kültürlü tarihi ve mirası ile Kuzey Kıbrıs’ın Dünyada önemli bir özel ilgi turizm bölgesi olacağı öngörülmektedir. Yatırımcılar için özellikle sağlık turizmi, yat turizmi ve eko-agro turizmi alanlarında önemli potansiyel olduğu bilinmektedir.

Sağlık Turizmi

Bozulmamış doğası, sıcak iklimi, misafirperverliği, kaynakları ve diğer aktiviteleri ile Kuzey Kıbrıs, çeşitli sağlık turizmi yatırımlarının geliştirilmesi konusunda önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu itibarla, turistik yaşlı bakım merkezleri yatırımlarının öne çıkarılması önemlidir. Havalimanları, ulaşım imkanları, sağlık hizmetleri ile nitelikli iş güçünün bulunduğu Kuzey Kıbrıs, yerli ve yabancı yaşlı misafirlerlerin güzel, eğlenceli ve değerli vakit geçirmelerini sağlayabilir bir konumdadır.

Yat Turizmi

Kuzey Kıbrıs, bulunduğu çoğrafya, zengin kültürel mirası, etkileyici doğası ile Akdeniz’de önemli bir yat merkezi olma hedefindedir. Dünyada en önemli iki yat bölgelerinden biri olan Akdeniz, iklimi, uygun rüzgarları, doğal koyları ve zengin kültürü ile öne çıkmaktadır. Artan kirlilik, konaklama ve hizmet ücretlerinin yüksekliği nedenleriyle yat bağlama talepleri batı Akdeniz’den henüz bakir olan doğu Akdeniz’deki yat bağlama merkezlerine doğru kaymaktadır. Kuzey Kıbrıs, yat turlarının ve çeşitli ülke yatçılarının rotası üzerinde olup, uygun koyları ve düşük konaklama masrafları ile hizmet sunmaktadır. Ancak Kuzey Kıbrıs’ın mevcut yat kapasitesi oldukça düşüktür. Halen iki yeni marina yatırımı yabancı yatırımcılar tarafından yapılmaktadır. Gelişen talep Kuzey Kıbrıs’da ilave marina yatırımlarına olan ihtiyacı da ortaya koymaktadır.

Eko-Agro Turizmi

Turist taleplerinin seyri, kitle turizmine alternatif olarak turistlerin, değişik kültürleri, yaşam tarzlarını, geleneksel mutfakları tanıma ve öğrenme konularını içeren seyahat eğilimlerinin arttığını göstermektedir. Eko-Agro Turizminin, Turizm Sektöründe sürekliliği sağlayabilecek potansiyel taşıdığı pek çok çalışmada ortaya konmuştur. Çeşitli medeniyet ve kültürlerin mozayiği konumunda olan Kuzey Kıbrıs, Eko-Agro turizm ürünleri konusunda çeşitli yaratıcı yatırım fırsatları sunmaktadır.

Son yıllarda, çeşitli yörelerdeki; Tepebaşı ve Avtepe Lale Festivalleri, Mağusa Müzik ve Sanat Festivali, Büyükkonuk Eko Gün Festivali, Bellapais Manastırı Müzik Festivali, Bellapais İpek Festivali, Mehmetçik Üzüm Festivali, Orkide yürüyüşü gibi geleneksel festival ve aktiviteler ile Kuzey Kıbrıs’daki özel ilgi turizmi daha da zenginleşmiştir.

Konferans Turizmi

Kuzey Kıbrıs’da son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla konferans turizmi gelişmektedir. Bu konuda mevcut kaynakları ile önemli bir potansiyele sahip olan Kuzey Kıbrıs, bölgenin konferans merkezi olma yolunda adımlar atmaktadır. Ülkede mevcut 5 yıldızlı otel ve gazino (casino) hizmetleri konferans turizminin gelişmesinde rol oynayan diğer önemli unsurlardır.

 

 
Yüksek ve Sürekli Öğrenim

Kuzey Kıbrıs, sektörlerin ihtiyaç duyabilecekleri, özel ihtiyaçlarına göre şekillenmiş nitelikli işgücü sağlama noktasında kritik rolü olan eğitim sektörünün kalitesinin artırılmasına büyük önem vermektedir. Rekabetçi ve yaratıcı yapısı nedeniyle sektörün kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması amacıyla daha fazla nitelikli yatırımların yapılması desteklenmektedir. Bu yolla, AR-GE çalışmalarının artırılması sağlanmış olacaktır. Üniversitelerin sunduğu teknolojik altyapı ve AR-GE faaliyetleri, ülkede gelişme potansiyeli olan Bilişim sektörünün gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, yeni teknolojilerin yüksek öğrenim sektörüne çekilmesiyle akademik programların kalitesi ve çeşitliliği artacaktır. Yabancı yatırımcıların sektördeki varlığı ve ilave yatırımlarının hayata geçirilmesi ile Kuzey Kıbrıs, yüksek öğrenim sektöründe önemli bir merkez ve AR-GE bölgesi olacaktır.

 
Özellikli, Niş Yatırım, Yüksek Katma Değerli Tarım ve Gıda İşleme (Tarımsal imalat)

Tarım sektörünün rekabet edebilirliğini artırmak için yüksek katma değerli ve yüksek piyasa talebi olan narenciye ürününe ilave olarak alternatif ürünlerin geliştirilmesi önemlidir. Tarım sektörünün niş yatırımlarla katma değeri yüksek bir sektör olarak geliştirilebileceği öngörülmektedir. Hellim peyniri, Verigo üzümü, nar, kapari, zeytinyağı, narenciye balı, harup ve baharatlar Kuzey Kıbrıs’ın sunabileceği bazı özellikli tarım ürünleridir. Örneğin, Verigo Üzümü Kıbrıs’ın bilinen endemik üzüm çeşidi olup Avrupa’da pazarlanabilecek bir ürün niteliğindedir. Özellikli bir tadı olan Verigo, büyük, pembe yuvarlak ve çekirdeği az olan bir türdür. Ayrıca Hellim, özel tadı olan sadece Kıbrıs’a özgü en önemli işlenmiş tarım ürünlerinden biridir. Bu itibarla, ürün geliştirici ilave yatırım ve uygun pazarlama enstrümanları kullanılarak dünya çapında bilinen niş ürünler yaratılması mümkün görülmektedir. Bununla birlikte, zeytin yağı, narenciye balı, harup, doğal kekik balı ve doğal kekik ürünü de niş yatırım fırsatlarına olanak sunmaktadır.

 
Bilişim Sektörü- Yazılım Geliştirme ve Haberleşme

Dünyadaki sektörel gelişmeler ve mevcut kaynaklar dikkate alınarak yapılan sektör hedefleme çalışması ışığında YAGA, Bilişim Sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğunu tespit etmiştir ve sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürmektedir.

Kuzey Kıbrıs, bu sektörde yatırım yapmak isteyenlere yaklaşık 100 bin öğrenci kapasiteli ingilizce dilinde eğitim veren çok sayıda üniversite, nitelikli ve genç Kıbrıslı Türk iş gücü, uygun teşvik sistemi içeren teknoparklar, ucuz haberleşme fiyatları, 3G, 3+Terabite ağı ve saniyede 12 trilyon işlem yapan Supercomputer olanakları sunmaktadır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’da özel ve kamu internet servisi sunucuları bulunmaktadır.

 

Enerji, özellikle Alternatif Enerji

Kuzey Kıbrıs, halen elektrik üretimini fosil yakıtlardan karşılamaktadır. Son zamanlarda alternatif enerji kullanımına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. AB üyeliğini hedefleyen Kuzey Kıbrıs, alternatif enerji sektörünün geliştirilmesine özel önem göstermektedir. Kuzey Kıbrıs, AB’ne üye ülkelerin enerji ihtiyacının belli bir oranda alternatif kaynaklardan karşılama yükümlülüğüne uyabilmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Gerekli teknik bilgi (know-how) donanımına sahip yatırımlar ile adanın güneş ve rüzgar enerji kaynakları harekete geçirilebilecektir.

Back To Top